• نام:پذیرش استاند ارد های بین المللی گزارشگری مالی برای نخستین بار
  • نوع فایل:پاورپوینت
  • مدرس:دکتر محمد محمودی و مریم عطاراسدی
  • تاریخ:1396/4/12
  • دانلود فایل

استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 1 فرایندهایی را تشریح می کند که یک واحد تجاری باید در زمان پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای نخستین بار، بکارگیرد.

استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره ۱ در مورد واحدهایی کاربرد دارد که نخستین صورتهای مالی را تهیه می‌کنند. موضوع این استاندارد تعیین موارد لازم ‌الاجرا برای یک واحد تجاری در تهیه نخستین صورتهای مالی می‌باشد. اینگونه واحدهای تجاری را کاربر آغازین می‌نامند.
نظرات کاربران
ثبت نام در بدوبس