• نام:ضرورت استفاده از حسابداری تعهدی
  • نوع فایل:پاورپوینت
  • مدرس:امیر ابراهیم زاده
  • تاریخ:1396/4/31
  • دانلود فایل

مطالب مطرح شده در این فایل آموزشی شامل:

1- مفهوم مسئولیت پاسخگویی

2- تعریف مبنای حسابداری

3- انواع مبانی حسابداری

4- اصول و مفروضات حسابداری تعهدی

5- دلایل و مزایای استفاده از حسابداری تعهدی

6- موانع و شرایط استفاده از حسابداری تعهدی

عناوین مرتبط:
دروس مشابه
نظرات کاربران
ثبت نام در بدوبس