• نام:داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده - (استاندارد حسابداری شماره 31)
  • نوع فایل:پاورپوینت
  • مدرس:دکتر ابراهیم نوروز بیگی
  • تاریخ:1396/5/12
  • دانلود فایل

اهداف آموزشی

• آگاهی از نحوه اندازه گیری داراییهای نگهداری شده برای فروش؛
• آگاهی از نحوه ارائه داراییهای نگهداری شده برای فروش در ترازنامه؛
• آگاهی از نحوه ارائه عملیات متوقف شده در صورت سود و زیان؛
• آگاهی از نحوه ارائه عملیات متوقف شده در صورت جریان وجوه نقد؛
• آگاهی از معیارهای تشخیص داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده؛
 

دامنه کاربرد

- سرمايه‌گذاريهاي بلند مدتي که به روش تجديد ارزيابي اندازه‌گيري مي‌شود؛
- داراييهاي جاري و بدهيهايي كه جزئي از يك مجموعه واحد نگهداري شده براي فروش است.

 

نظرات کاربران
ثبت نام در بدوبس