• نام:مرور کنترلهای داخلی و نکات قابل توجه در تنظیم و بررسی کاربرگهای حسابرسی
  • نوع فایل:پاورپوینت
  • مدرس:محمدتقی رضائی
  • تاریخ:1396/5/21
  • دانلود فایل

در این فایل آموزشی در ابتدا مروری از مباحثی همچون:

• تعریف و هدف حسابرسی
• شواهد حسابرسی
• مستند سازی
• بررسی تحلیلی
 
و پس از آن به مرور کنترلهای داخلی و نکات قابل توجه در تنظیم و بررسی کاربرگهای حسابرسی خواهیم پرداخت
نظرات کاربران
ثبت نام در بدوبس