• نام:آشنائی با حسابرسی داخلی
  • نوع فایل:پاورپوینت
  • مدرس:اسفندیار گرشاسبی
  • تاریخ:1396/5/24
  • دانلود فایل

طبق تعریف انجمن حسابرسان داخلی امریکا حسابرسی داخلی یک فعالیت مستقل و بی طرفانه اطمینان بخش و مشاوره است که به منظور ایجاد ارزش افزوده و بهبود عملکرد یک سازمان، طراحی و اجرا می شود. حسابرسی داخلی، سازمان را در دستیابی به هدف هایش از طریق برقراری رویکردی سیستماتیک و نظام مند، برای ارزیابی و بهبود اثربخشی فرایندهای مدیریت ریسک، کنترل، و نظام راهبری یاری می دهد.

 

نظرات کاربران
ثبت نام در بدوبس