• نام:رسیدگی به اطلاعات مالی آتی -(استاندارد حسابرسی شماره 340)
  • نوع فایل:پاورپوینت
  • مدرس:محمدتقی رضائی
  • تاریخ:1396/5/25
  • دانلود فایل

اطلاعات مالی آتی، به رویدادها و اقداماتی مربوط می‌شود که هنوز واقع نشده و ممکن است واقع نشود.

بخش 340 استانداردهای حسابرسی، استانداردها و راهنماییهای لازم را در باره نحوه رسیدگی و گزارش نسبت به این قبیل اطلاعات ارائه می کند.

گزارش حسابرس در کار رسیدگی به اطلاعات مالی آتی، بیانگر اطمینان سلبی در این باره است که آیا مفروضات، مبنای معقولی را برای اطلاعات مالی آتی فراهم می کند و نیز اظهار نظر نسبت به آن که آیا اطلاعات مالی آتی، بر اساس مفروضات مذکور به درستی تهیه، و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
 
نظرات کاربران
ثبت نام در بدوبس