جزئیات چگونگی پذیرش عضویت خبره اعضای واجد شرایط انجمن در شاخه تخصصی «حسابدار مدیریت خبره"
محسن قاسمی دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران، جزئیات چگونگی پذیرش عضویت خبره اعضای واجد شرایط انجمن در شاخه تخصصی «حسابدار مدیریت خبره» IICA CMA را شرح داد.
 
به گزارش بدوبس به نقل از انجمن حسابداران خبره، محسن قاسمی، آغاز پذیرش عضویت خبره اعضای واجد شرایط انجمن در شاخه تخصصی «حسابدار مدیریت خبره» را یکی از نقاط عطف ارزشمند و ماندگار در تاریخ چهل و پنج‎ساله انجمن و تحقق یکی از آرمان‎های بنیانگذاران و بزرگان انجمن دانست.
 
دبیرکل انجمن ضمن تشریح جزئیات پذیرش عضویت خبره اعضای واجد شرایط انجمن در شاخه تخصصی «حسابدار مدیریت خبره» اعلام کرد: در جلسات آینده شورای عالی به مرور پیگیری‎های لازم برای عملیاتی کردن پذیرش عضویت خبره در دو شاخه تخصصی «حسابدار مالی خبره» و «حسابدار مستقل خبره» نیز با همین روشی که برای «حسابدار مدیریت خبره» در حال انجام است، انجام و از طریق وبگاه رسمی انجمن اطلاع‎رسانی خواهد شد.
 
تاریخ:1396/6/6

منبع:انجمن حسابداران خبره

: انجمن حسابداران خبره
آمار بازدید:3807
گروه خبری:
.
لیست اخبار(تمام اخبار)
پیشخوان خبر
آرشیو اخبار
(تمام مطالب) کاربران