انتصاب رئیس هیات عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران
وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی ریاست هیات عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران را منصوب کرد.
 
به گزارش بدوبس به نقل از فارس، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی با استناد به مفاد ماده 16 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران و طی حکمی لطفعلی لطفعلیان صارمی را به عنوان رییس هیات عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران منصوب کرد.
 
وی پیش از این نیز با حکم علی طیب نیا به مدت دو سال در این سمت منصوب شده بود.
تاریخ:1396/10/6

منبع:فارس

: فارس
آمار بازدید:4573
گروه خبری:
.
لیست اخبار(تمام اخبار)
پیشخوان خبر
آرشیو اخبار
(تمام مطالب) کاربران