آخرین مهلت برای ارسال لیست معاملات فصلی تابستان 1398 ، تا پنجشنبه ۱۶ آبان ماه تمدید شد

مودیان مشمول ماده 169 قانون مالیات های مستقیم موظف هستند اطلاعات معاملات فصلی خود را تا حداکثر یک ماه و پانزده روز پس از اتمام هر فصل از طریق سامانه امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir ارسال کنند.

 

 

تبصره ۱ ماده ۱۷۷ ق م م :
هرگاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم‌ اظهارنامه یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات ‌مکلف به تسلیم آن می‌باشد، مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی‌ یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور برحسب‌ مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد.

لذا علیرغم درخواست  نادر جنتی معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی مبنی بر مهلت ارسال فهرست معاملات فصل تابستان ۱۳۹۸ تا ۱۵ آبان‌ماه ، مودیان میتوانند ۱۶ آبان هم این فهرست را ارسال کنند.

تاریخ:1398/8/12

منبع:بدوبدس

: بدوبدس
آمار بازدید:5203
گروه خبری:
.
لیست اخبار(تمام اخبار)
پیشخوان خبر
آرشیو اخبار
(تمام مطالب) کاربران