• لوکا پاچیولی پدر حسابداری جهان در سال 1494 میلادی برای اولین مفهوم حسابداری دو طرفه را مطرح نمود.

  • فدراسیون بین المللی حسابداران یا IFAC در سال 1977 تاسیس شده است و 177 انجمن حرفه ای از بیش از 130 کشور جهان در آن عضو هستند.

  • اولین دانشکده حسابداری در ایران در سال 1336 توسط شرکت ملی نفت ایران با همکاری چند حسابدار انگلیسی تاسیس شد.

  • بالاترین عنوان حرفه ای حسابداری در کشور حسابدار رسمی می باشد که پس از طی شرایط و آزمون مربوطه توسط جامعه حسابداران رسمی به حسابداران اعطا می گردد.

  • اولین بورس اوراق بهادار در ایران ، بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در سال 1346 فعالیت خود را آغاز نمود.

  • بیگ فور به چهار شرکت ارائه کننده خدمات مالی به نامهای KPMJ، Ernst & Young، PWC، Deloitte به عنوان بزرگترین شرکت های جهان در این حوزه، اطلاق می گردد.

  • دکتر فضل‌الله اکبری گلپایگانی اولین استاد حسابداری ایران بوده اند.

  • IFRS برای اولین بار در سال 2001 توسط کمیته بین المللی استانداردهای حسابرسی تدوین گردید.

  • IASC کمیته بین المللی استانداردهای حسابرسی در سال 1973 در لندن تاسیس گردید.

  • بیش از 2300 حسابدار رسمی در حال حاضر در کشور مشغول به فعالیت می باشند.